Firma contrato MalaHome

firmaAvui 19 març 2016 és la segona data més important en la curta vida de Dream Nepal, després de la de la nostra fundació el passat 3 novembre 2015.

Acabem de signar el contracte de la que serà la nostra casa d’acollida MalaHome al Nepal !!!

Estem molt contents i feliços de veure com poc a poc tot agafa forma.Seguint el nostre Planning des d’ara fins al juny realitzarem les obres a la casa que siguin necessàries supervisades pels nostres col·laboradors locals.
Durant els mesos de juliol i agost es duran a terme les últimes accions de condicionament amb tot l’equip de Dream Nepal in situ.

INAUGURAREM MALAHOME DURANT L’ESTIU DE 2016 !!!!!!!!!

Ara més que mai necessitem la vostra ajuda econòmica per poder dur a terme la nostra missió: Rescatar els nens del Nepal que viuen a la presó complint condemna al costat dels seus pares, per proporcionar-los un futur millor.

SOLIDARITZA’T a través del nostre web !!!
IBAN: ES10 3025 0018 98 1400007894
Moltes gràcies a tots.

*************************************************************************
Hoy 19 de marzo del 2016 es la segunda fecha más importante en la corta vida de Dream Nepal, después de la de nuestra fundación el pasado 3 de noviembre del 2015.

Acabamos de firmar el contrato de lo que será nuestra casa de acogida MalaHome en Nepal!!!

Estamos muy contentos y felices de ver como poco a poco todo coge forma. Siguiendo nuestro Planning desde ahora hasta junio realizaremos las obras en la casa que sean necesarias supervisadas por nuestros colaboradores locales. Durante los meses de Julio y agosto se llevarán a cabo las últimas acciones de acondicionamiento con todo el equipo de Dream Nepal in situ.

INAUGURAREMOS MALAHOME DURANTE EL VERANO DE 2016!!!!!!!!!

Ahora más que nunca necesitamos vuestra ayuda económica para poder llevar a cabo nuestra misión: Rescatar a los niños de Nepal que viven en prisión cumpliendo condena junto a sus padres, para proporcionarles un futuro mejor.

SOLIDARIZATE a través de nuestra web!!!
IBAN: ES10 3025 0018 98 1400007894

Muchas gracias a todos.
*************************************************************************
Today March 19, 2016 is the second most important in the short life of Dream Nepal, after our foundation last November 3, 2015 date.

We have just signed the contract for what will be our shelter MalaHome in Nepal !!!

We are excited and happy to see how slowly everything takes shape. Following our Planning from now until June will carry out the works in the house that are necessary supervised by our local partners. During the months of July and August will take place the last actions of conditioning with the whole team Dream Nepal in situ.

MALAHOME INAUGURATING DURING THE SUMMER OF 2016 !!!!!!!!!

Now more than ever we need your financial support to carry out our mission: To rescue children from Nepal living in prison serving time with their parents, to provide a better future.

Help us through our web !!!
IBAN: ES10 3025 0018 98 1400007894
Thank you very much to all.

Visita al campament de refugiats

ropaAquests dies hem estat repartint al camp de refugiats al centre de Katmandu, tota la roba que ens veu donar a la nostra festa de presentació al Luz de Gas el passat 16 de desembre, de moment no en necessitem més, ja us avisarem amb temps quant fem la propera recollida,

MOLTES GRACIES A TOTS ELS QUE ENS VEU DONAR ROBA, HEU FET FELIÇOS A MOLTA GENT NECESSITADA, GRACIES GRACIES GRACIES DE COR.