-

Projecte

Malahome

Té com a OBJECTIU tenir cura dels menors amb pares a la presó, oferir-los les mateixes oportunitats i drets que als altres infants, proporcionant-los una llar, assistència sanitària, educativa i psicològica.

Dream Nepal treballa al costat de Prisoners Assistance Nepal a la millora de les condicions de vida i els drets humans de les persones a la presó i dels seus fills.

DreamNepal
DreamNepal
Malahome

MISSIÓ

Rescatar els nens del Nepal que viuen a la presó complint condemna al costat dels seus pares, per proporcionar-los un futur millor.

VISIÓ

Millorar les condicions de vida d'aquests nens i ajudar-los a augmentar la seva autoestima per enfortir la seva dignitat i garantir el seu desenvolupament educatiu i psicosocial.

Niño MalaHome

Niñas MalaHome

OBJECTIU

Acollir i proporcionar atenció psicosocial i educativa als nens al Nepal, els pares dels quals es troben a la presó.

Minimitzar l'impacte i l'estigma que aquesta situació suposa, millorar la seva qualitat de vida i garantir el seu desenvolupament i integració social.

Pots col·laborar fent la teva aportació al c/c

IBAN: ES75 2100 5000 5702 0015 0277

Col·laboren:

Prisoners Assistance     FREP     Ruta 6     Canet Rock