Barra

UNA CASA VIVA PER CRÉIXER

MalaHome no és només una casa d'acollida sinó un lloc viu, de convivència i comunicació amb espais per a la cultura, la natura, l'expressió artística, un lloc per al desenvolupament.

Barra

OBJECTIUS

 • Fomentar la igualtat de gènere en tots els aspectes.
 • Dur a terme activitats artístiques i esportives.
 • Crear un entorn saludable on es fomenti la convivència i el respecte.
 • Conviure en un ambient tranquil i en harmonia.
 • Oferir-seguretat.
 • Respectar els seus costums.
 • Celebrar les festes locals.
 • Mantenir les seves tradicions.
 • Respectar les creences religioses.
 • Facilitar la integració social més propera.

 

DreamNepal
Barra

ACCIONS

RACONS VIUS DE MALAHOME

 • Lectura: Biblioteca, escriptura i imaginació, la llengua, les llengües.
 • Música: Fons d'audicions, instruments musicals, aprenentatge de la música, cant.
 • Naturalesa: Creació d'un hort i el seu manteniment.
 • Cura dels animals del centre.
 • Dansa: L'expressió del cos, moviment, circ, dansa-teatre.
 • Informàtica: La comunicació, la informació, l'aprenentatge.
DreamNepal
Barra

FESTES PRÒPIES DE MALAHOME

 • Perquè tots els nens visquin MalaHome com un lloc de comunicació i expressió festiva.
 • Amb projectes en què participin tots: obres de teatre, coregrafías ...
 • Registrarem totes aquestes activitats per crear la memòria dels nostres vincles "familiars".
DreamNepal
Barra

PARTICIPACIÓ EN FESTES I CELEBRACIONS DEL BARRI I DEL PAÍS

 • Que permet vincular a l'entorn oferint participació.
 • En forma d'excursions, viatges, sortides culturals.
DreamNepal

Col·laboren:

Prisoners Assistance    FREP    Ruta 6    Canet Rock