!DOCTYPE html> DreamNepal | Educació
Barra

A tots els nens acollits a MalaHome se'ls ofereixen eines amb valors educatius a través del joc, de l'estudi i de projectes de creixement personal.

Disposem d'un equip educatiu que estudia els projectes, vetlla per la seva realització i du a terme el seu seguiment per adaptar-lo a les necessitats dels nens acollits.

OBJECTIUS

  • Educar en hàbits d'estudi.
  • Impartir classes de reforç extraescolar.
  • Dur a terme activitats artísticas i esportives.
  • Facilitar orientació universitària.
Educación
 
 

Repassem breument el reglament oficial del país
*segons el barri, poble, religió ... tenen les seves pròpies adaptacions d'horaris.

DreamNepal
 
 
Barra
 

ACCIONS

Treballem per respondre a la seva etapa de desenvolupament

DreamNepal

3 a 5 anys.

A MalaHome hem creat un Kindergarten on una professora local, mitjançant el mètode Montessori, s'ocupa d'educar els nens que es troben en aquesta primera etapa, amb objectius intel·lectuals, socials, emocionals, i físics.

6 a 16 anys.

Els nens d'aquestes edats es troben acudint diàriamen al BCMA school i al Baagmati College, als seus respectius cursos. A MalaHome se'ls ajuda amb els deures i es du a terme un seguiment dels seus progressos acadèmics..

17-18 anys.

Impartirem tallers d'orientació als estudis i sortides al món laboral.

19 anys.

Vetllarem per l'elecció d'estudiar una carrera universitària o treballar, podent alternar les dues coses. Realitzarem un treball de seguiment: allotjament, transport, material d'estudi. Tindran prioritat si tenim vacants laborals a la casa.

Col·laboren:

Prisoners Assistance    FREP    Ruta 6    Canet Rock