Barra
 

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Imatges i videos recollits durant les nostres estàncies als orfanats de Siphal i Bimphedi

 
Barra
 

MALAHOME

Imatges i videos de la nostra casa d'acollida, MalaHome

 
Barra
 

EVENTS

Imatges de les gales benèfiques organitzades per al nostre Projecte.

 

Col·laboren:

Prisoners Assistance    FREP    Ruta 6    Canet Rock