Barra
 
 

SUPORT PSICOLÒGIC

Ens ocupem de que els nens i nenes que visquin a MalaHome tinguin la deguda atenció psicològica que els permeti superar l'estigma que suposa l'entrada a la presó dels seus pares i desenvolupar-se correctament per integrar-se en la societat de manera que puguin tenir una vida personal i social satisfactòria.

Posarem en marxa un programa de formació de soci terapeutes entre estudiants de disciplines com Psicologia, Serveis Socials, Magisteri o Medicina, proporcionarem experiència professional i / o pràctiques per a altres nois i noies de l'entorn. Aquest programa serà impartit i seguit pel nostre equip psicològic.

 

 

DreamNepal
 
 

OBJECTIUS

 • Reduir l'estrès posttraumàtic.
 • Millorar la seva resiliència.
 • Reduir la seva vulnerabilitat.
 • Millorar la seva autoestima.

 

DreamNepal
 
 

ACCIONS

 • Proporcionar suport psicològic continuat.
 • Facilitar la relació amb els seus pares i famílies d'origen.
 • Potenciar la relació amb els seus progenitors a través d'activitats lúdiques i educatives.
 • Educar en el desenvolupament d'Hàbits d'autonomia i Responsabilitat i d'Habilitats Socials
 • Educar en la igualtat, la justícia, la dignitat humana, la solidaritat i el respecte.
 • Oferir-seguretat.
DreamNepal
 
 
Barra
 
 

INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL

OBJECTIUS

 • Evitar la seva marginació social i laboral.

ACCIONS

 • Educar en Habilitats Socials.
 • Facilitar la integració social més propera.
 • Participar en activitats culturals, lúdiques i esportives.
 • Ajudar en la recerca de cursos de formació ocupacional.
 • Cercar acords amb empreses locals per a la realització de pràctiques laborals.
 • Prioritzar l'accés a un lloc de treball en MalaHome en cas de vacant.
DreamNepal
 

Col·laboren:

Prisoners Assistance    FREP    Ruta 6    Canet Rock