Barra

EDUCACIÓ

Treballem per respondre
a la seva etapa de desenvolupament

A tots els nens acollits a MalaHome se'ls ofereixen eines amb valors educatius a través del joc, de l'estudi i de projectes de creixement personal.

Disposem d'un equip educatiu que estudia els projectes, vetlla per la seva realització i du a terme el seu seguiment per adaptar-lo a les necessitats dels nens acollits ...

 

Educación
Barra

SANITAT

Prestem especial cura en assegurar-los una bona atenció mèdica.

A MalaHome hem instaurat l'hàbit de la higiene i la neteja, tant personal com del propi centre i vtllem per la salut de tots els que viuen a la casa.

Disposem d'un espai d'atenció mèdica, portem a terme el seguiment sanitari de tots els nens i nenes, realitzem tallers i xerrades sobre salut i higiene, hàbits de cura personal ...

 

Sanidad
Barra

COMUNITAT

Volem una casa viva per créixer

Hem creat espais per a l'aprenentatge, l'expressió artística, l'esport, el contacte amb la natura...

Organitzem les festes pròpies de MalaHome... balls, obres de teatre, musicals...

Participem i vetllem per la cultura pròpia del país.

 

DreamNepal
Barra

PSICOLOGÍA I INTEGRACIÓ

Fem de la nostra casa, MalaHome, un entorn emocionalment estable

Ens ocupem que els nens i nenes que viuen a MalaHome tinguin la deguda atenció psicològica que els permeti superar l'estigma que suposa l'entrada a la presó dels seus pares, millorar la seva resiliència, reduir la seva vulnerabilitat, evitar la seva marginació i desenvolupar-se correctament per integrar-se en societat de manera que puguin gaudir d'una vida personal i social satisfactòria.

 

DreamNepal
 

Col·laboren:

Prisoners Assistance    FREP    Ruta 6    Canet Rock