Barra

SITUACIÓ

Nepal és un país amb un sistema sanitari molt precari. S'estima que centenars o milers de nepalesos, especialment dones i nens, pateixen innecessàriament a causa de la falta d'atenció mèdica bàsics. 

La majoria de malalties, constatades amb la nostra experiència, vénen donades per la falta d'higiene i el mal estat de l'aigua. Això comporta l'aparició de molts problemes dermatològics així com malalties infeccioses: diarrea, còlera, poliomielitis, febre groga, ràbia ...

Totes poden prevenir-se tenint un exhaustiu compte amb l'aigua i fent especial èmfasi en la necessitat de mantenir unes mesures contundents d'higiene, tant personal com del propi centre. Som conscients de la situació sanitària del país i és per això que donarem especial importància a la cura de la salut de totes les persones que visquin al centre.

La sanitat és primordial i de vital importància en el nostre projecte dedicat als nens i posarem especial cura en assegurar-los una bona atenció mèdica.

 

Barra

OBJECTIUS

  • Vetllar per la salut de totes les persones que visquin o treballin a MalaHome
  • Educar en hàbits saludables i d'higiene.
Barra

ACCIONS

Sanidad2
  • Comptem amb un metge que realitza revisions periòdiques en el mateix centre un cop al mes.
  • Hem creat un historial mèdic per a cada nen.
  • Disposem d'un hospital proper per si es produeixen problemes que necessitin ser hi tractats.
  • Habilitarem un espai d'atenció mèdica de primers auxilis.
  • Tot el personal que treballa a MalaHome disposa del Certificat de Vacunes actualitzat i en vigència.
  • Realitzem tallers i xerrades sobre l'efecte que causa una bona higiene en la nostra salut.

Col·laboren:

Prisoners Assistance    FREP    Ruta 6    Canet Rock